Hovedinnlegget for samlingen var "Typiske pasienter" med TOO-psykolog Gry Stafseth med påfølgende gruppediskusjoner. På agendaen stod også presentasjon av den nye arbeidsgruppen TOO Kompetanse. Gruppen ble formelt etablert i april og skal utarbeider opplæringstiltak for både tverrfaglig team og tannbehandlerteam i regionen. Innlandet, Viken, Agder og Vestfold og Telemark er representert i gruppen, som ledes av TkØ. Oslo kommune vil også delta i gruppen.

Vi takker for hyggelig digital samling og håper det ikke blir lenge til neste treff!