I disse sakene jobber sakkyndige tannleger med saker, hvor det foreligger mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep mot barn og ungdom. På oppdrag fra påtalemyndigheter gjennomfører de klinisk rettsodontologisk undersøkelse for å sikre bevis i en mulig fremtidig rettsak.  – Vi har registrert behov for mer informasjon og opplæring blant sakkyndige og har derfor etablert en ressursside som inneholder blant annet e-læringskurs, fagstoff og veiledere og informasjon om aktuelle kurs, sier prosjektleder Ewa Sz. Hovden. Innholdet på tannbarnehus.no vil utvides fortløpende.

- Vi vil arrangere et digitalt seminar 25. mars for sakkyndige tannleger. Der vil vi blant annet presentere siste versjon av protokollen for klinisk rettsodontologisk undersøkelse og deltakerne kan melde seg på via www.tannbarnehus.no  sier Hovden.   

Nettsiden er utviklet av fagpersoner fra TkØ, Sørlandet sykehus, Statens Barnehus Kristiansand, Statens Barnehus Tromsø og Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN), og er knyttet opp mot OrChid forskningsprosjekt.