Sammen med Institutt for Helse og Samfunn (HELSAM) ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO) har TkØ utarbeidet en nasjonal spørreundersøkelse om tannbehandling av eldre og samhandling med hjemmetjenesten. Undersøkelsen, som er en del av CORAL-prosjektet, er rettet mot tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer/klinikkassistenter i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

Ved å svare på undersøkelsen kan du bidra til å kartlegge hvilke erfaringer tannhelsepersonell har med behandling av eldre. Vi vil også kartlegge hvilke utfordringer tannhelsepersonell møter som hindrer i å yte forsvarlige tannhelsetjenester.

Gå til spørreskjema

Vi håper du har anledning til å svare på denne undersøkelsen. Den tar ca.10 minutter, og resultatene vil bli behandlet anonymt. Dersom du ikke jobber med eldre eller ikke arbeider klinisk, ber vi deg likevel å klikke på lenken og oppgi dette i skjemaet. Du trenger da ikke å svare på flere spørsmål.

Obs! Det kan hende at du får spørreundersøkelsen også fra din arbeidsgiver og/eller fagforening. Du skal da svare på undersøkelsen kun en gang.