Nettverkssamlingen er ment som arena for erfaringsutveksling. Denne gangen vil det bli lagt opp til å diskutere egne erfaringer/case. Nærmere informasjon om dette vil komme senere.

Møtet er digitalt og vil bli arrangert gjennom Microsoft Teams. Påmelding skjer gjennom påloggingsmodulen til nettstedet www.tooinfo.no. Frist for påmelding er 20. mai.