Filmene er utviklet av prosjektet "Tenner, skam og angst" ved Kompetansesenteret Tannhelse Midt (TkMidt). Prosjektet har laget informasjonsfilmer rettet mot de som sliter med tannbehandlingsangst i tillegg til å lage instruksjonsvideoer for tannhelsepersonell. Målet er å gjøre det enklere for den som har tannlegeskrekk til å oppsøke tannlege eller tannpleier og ivareta god oral helse. Instruksjonsvideoene for tannhelsepersonell skal på sin side bidra til at tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer blir enda tryggere i å tilby og gi traumesensitiv tannbehandling til sine pasienter.

Til sammen dreier det seg om 42 filmer, og alle vil bli tilgjengelig på tooinfo.no. Filmene kan være nyttig verktøy for eksempel ved kurs- og undervisningsvirksomhet for tannhelsepersonell, og ved pasientbehandling.

Lanseringen vil være digital. Påmeldingskjema finner du her.

"Tenner, skam og angst" er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse.