OrChid retter fokus mot tannhelsetjenester til barn og ungdom utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep.

- Med prosjektet ønsker vi å sikre tidlig identifisering av vold og overgrep på tannklinikken samt god behandling og oppfølging av de sårbare barna i  tannhelsetjenesten. En stor del av prosjektet er dedikert de kliniske rettsodontologiske undersøkelsene og det viktige sakkyndige arbeidet som tannlegene ved Statens Barnehus gjør i saker der det foreligger en anmeldelse, sier seniorforsker ved TkØ og prosjektleder for OrChid, Ewa Hovden. Videre påpeker hun at et viktig element i prosjektet er brukerinvolvering og barns rett til å uttrykke sine synspunkter. Dette ivaretas ved blant annet å studere barns perspektiver og inkludere aktuelle brukerorganisasjoner i tjenesteutviklingen.

Prosjektet ledes av TkØ (Ewa Hovden), og Sørlandet sykehus (Unni Mette Stamnes Köpp) er hovedsamarbeidspartner. Andre samarbeidspartnere er Universitetet i Agder, OsloMet, Karolinska Institutet, Den offentlige tannhelsetjenesten i Agder, Barnehuset Kristiansand, Barnevernet i Kristiansand, Statens Barnehus Tromsø, Tannhelsetjenestens kompetansesenter Nord-Norge (TkNN) og Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet.

OrChid er tildelt ca. 8 700 000 gjennom NFR-programmet «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv».

OrChid-prosjektet er også knyttet opp til to ph.d. prosjekter. Det er prosjekter hvor Agder fylkeskommune har fått tildelt midler gjennom NFRs offentlig sektor-ph.d.program. Her har TkØ blant annet veilederrolle for ph.d.studentene.