- Xerostomi er en tilstand hvor pasienten selv opplever munntørrhet. Tilstanden er ofte underrapportert, og det tar gjerne langt tid før pasienten får fastsatt en diagnose. Xerostomi påvirker ikke bare oral helse, men også den generelle helsen, ernæring og livskvalitet. Resultater fra vår studie viser at xerostomi kan være det første tegnet på enkelte kroniske og autoimmune sykdommer, som for eksempel Sjøgrens syndrom, sier Lina Stangvaltaite-Mouhat, seniorforsker ved TkØ. Sammen med forskere fra Vilnius University og The University of British Columbia publiserte hun nylig artikkelen «Detection of xerostomia, Sicca, and Sjogren’s syndromes in a national sample of adults».  

I studien deltok 1 406 voksne mellom 35-74 år, hvor 8% klaget over munntørrhet. Av disse ble åtte personer diagnostisert med Sicca syndrom, som er en tilstand hvor pasientens produksjon av både spytt og tårer er redusert. Disse pasientene ble henvist til revmatolog for en endelig diagnose. To personer fikk diagnosen Sjøgrens syndrom, mens fire andre ble diagnosiert med en annen kronisk sykdom. To av deltakerne som klagde over munntørrhet, fikk dessverre ikke fastsatt diagnose.  

- Resultatene fra denne studien viser at tannleger kan bidra til tidligere diagnostikk av generelle helsetilstander/sykdommer hvor munntørrhet er et symptom, for eksempel Sjøgrens syndrom. Dette krever imidlertid at tannlegen har tilstrekkelig kunnskap om munntørrhet og relevante tilstander, sier Stangvaltaite-Mouhat.