Publikasjonen «Stainless‑steel crowns in children: Norwegian and Finnish dentists’ knowledge, practice and challenges» er basert på prosjektet «Tannlegers behandlingsvalg ved karies og mineraliseringsforstyrrelser hos barn».

Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant norske og finske tannleger om hvorvidt de brukte stålkroner på barn og unge og på hvilke indikasjoner. Undersøkelsen så også på hva tannleger anså som fordeler og utfordringer ved stålkroner, og om de hadde behov for mer informasjon og opplæring i stålkronebruk.

Resultatene viser at norske og finske tannleger ser flere fordeler med stålkroner for å restaurere unge tenner. Likevel er stålkroner lite brukt blant allmenntannleger. Kun 12% av de norske og 13% av de finske tannlegene oppga at de brukte stålkroner i sin kliniske virksomhet. De fleste tannlegene oppga at mangel på praktisk trening var den viktigste grunnen til at de ikke brukte stålkroner, og 70% var interessert i mer informasjon og opplæring.

For å øke bruken av stålkroner kan aktuelle tiltak være mer fokus på stålkroner i undervisningen av tannleger og mer informasjon og opplæring i bruk av stålkroner for ferdigutdannede tannleger.

 

Publikasjon
Stainless‑steel crowns in children: Norwegian and Finnish dentists’ knowledge, practice and challenges
M. M. Uhlen, B. Tseveenjav, E. Wuollet, J. Furuholm, V. Ansteinsson, A. Mulic and H. Valen