I forbindelse med den første akutte fasen av covid-19-pandemien i Norge sendte forskere ved TkØ ut en spørreundersøkelse til tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer i privat og offentlig tannhelsetjeneste. Formålet med studien var å undersøke hvordan tannhelsepersonell i Norge opplevde at covid-19-pandemien påvirket dem psykisk under nedstengningen i perioden 13. mars til 17. april 2020.

Resultatene viste en betydelig psykologisk påvirkning av pandemien blant tannhelsepersonell i Norge, uavhengig om de hadde arbeidet klinisk med pasienter eller ikke i den aktuelle perioden. Av totalt 1237 som besvarte spørreundersøkelsen opplevde over 80% av arbeidsplassen deres håndterte situasjonen under nedstengningen på en god måte. Likevel rapporterte de fleste en bekymring for å bli smittet av SARS-CoV-19 selv (72%), for å smitte andre (86%) eller for at familiemedlemmer skulle bli smittet (77%). Det å jobbe med pasienter økte usikkerheten rundt egen smittestatus og bekymringen for å smitte nære personer. Kvinner og klinikere med kortere arbeidserfaring enn ti år rapporterte betydelig større psykologisk påvirkning. Økt kunnskap, tilgang på smittevernsutstyr og tydelig kommunikasjon er viktige tiltak for å forebygge og redusere negativ psykologisk påvirkning av tannhelsepersonell i en slik situasjon.

Tekst: Marte-Mari Uhlen, seniorforsker TkØ
 

Publikasjon
Psychological impact of the COVID-19 pandemic on dental health personnel in Norway

M. M. Uhlen, V. E. Ansteinsson, L. Stangvaltaite-Mouhat, L. Korzeniewska, R. Skudutyte-Rysstad, M. Shabestari, I. Mdala and E. A. S. Hovden.