Arrangementet starter 20.oktober og avsluttes 22.oktober.
Den første dagen (20. oktober) er introduksjonsdag for nye TOO-medarbeidere.

Gå til program og påmeldingsskjema
Frist for påmelding:
19. august.