Temaet for dagens modul var smittespredning. Kursprogrammet inneholdt teori presentert gjennom flere filmsnutter med tilhørende gruppeoppgaver og aktiviteter. Kurset ble startet og avsluttet via Teams med TkØ, mens selve gjennomføringen av modulen ble styrt av klinikklederne ved de tre klinikkene.

Vi takker for god innsats og ser frem til neste uke. Da arrangeres modul 2 og temaet er basale smittevernrutiner.