«Hvordan jobbe tverrfaglig med tannhelse og psykisk helse. Eksempler fra TOO-prosjektet ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ)» ble gjennomført både fredag 12.2 og tirsdag 16.2. Kurset i Teams var en introduksjon om hvordan TOO-teamene jobber tverrfaglig, og rettet mot tannleger, psykologer og psykiatere ved SiO.

Kurset åpnet med en kort presentasjon av TkØ og TOO-tilbudet ved Merete Berg-Berthinussen og Vibeke Almaas, begge rådgivere ved TkØ. Deretter ga psykologspesialist Charlott Holstad (TkØ) en innføring om hvordan TkØ jobber tverrfaglig og behandlingsforløpet i TOO-tilbudet. Psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen og TOO-tannlege Gro Monefeldt Winje (begge Vestfold og Telemark fylkeskommune) gikk igjennom blant annet angstkurve og eksponeringshierarki før deltakerne fikk presentert flere kasuser. Underveis ble det plass til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner om hvordan SiO kan jobbe tverrfaglig, ledet av Berg-Berthinussen.

Takk til SiO for initiativet til kurs! Vi håper kurset ga inspirasjon til enda mer tverrfaglig samarbeid mellom yrkesprofesjonene.