Susanne Stuhlfauth, stipendiat ved UiO og redaktør ved VAR Healthcare, holdt et inspirerende seminar om brukermedvirkning i forskningsprosjekter. Noen av spørsmålene som ble tatt opp er om likeverdig samarbeid var mulig og hvordan maktbalanse påvirker brukermedvirkning i forskning.

CORAL prosjektet er finansiert av NFR og styres av Avdeling for sykepleievitenskap, UiO i samarbeid med TkØ.
Her finner du mer informasjon om prosjektet.

 

Tekst: Lubomila Korzeniewska, forskningskoordinator CORAL