Læringsmålene for kurset er å få kjennskap til:

  • hva kreft i munnhulen er
  • hvordan oppdage potensielle tegn på kreft i munnhulen
  • ulike typer kreftbehandling og hvordan disse påvirker tannlegers arbeid
  • bivirkninger og langtidseffekter av kreft og kreftbehandling
  • hva som kan gjøres lokalt og hva som bør henvises
  • hvilke trygderettigheter pasienter med kreft har og hvordan bruke «det gule heftet».
     

Kurset arrangeres gjennom Microsoft Teams, og varer fra 1200 til 1500.

Påmelding og mer informasjon om kurset