Over 40 forskere deltok på forskningsmøtet for tannhelsetjenestens kompetansesentre, som ble arrangert av Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord Norge (TkNN) og for første gang avholdt digitalt. Hvert kompetansesenter presenterte ett prosjekt, og deltakerne fikk høre om forskning innen viktige og samfunnsrelevante temaer som tannbehandlingsangst, tannhelse blant minoritetsbarn og innsatte i fengsel, samt implementering av forskning i tannhelsetjenesten. Fra TkØ presenterte seniorforskerne Ewa S. Hovden og Rasa Skudutyte-Rysstad prosjektet «Implementering av klinisk intervensjonsstudie i tannhelsetjenesten: Kartlegging av erfaring og barrierer blant tannhelsepersonell.»

TkØ legger vekt på å involvere tannhelsetjenesten i sine forskningsprosjekter og dette møtet var en fin anledning til å dele våre erfaringer om hvordan klinikere opplever det å bli involvert og bidra i praksisnær forskning, sier Hovden.

 

 

Tekst:
Rasa Skudutyte-Rysstad