Forberedelseskurs og introduksjonskurs for nye TOO-medarbeidere

Før selve nettverkssamlingen ble det arrangert kurs for nye TOO-medarbeidere. Nytt for året var det digitale forberedelseskurset for nye TOO-medarbeidere. Kurset gikk over tre halve dager, og ga en teoretisk innføring i aktuelle temaer for nye medarbeider i tverrfagligbehandlerteam TOO. Formålet var  å sikre størst mulig læringsutbytte av introduksjonskurset, som arrangeres dagen før selve nettverkssamlingen.

Introduksjonskurset hadde denne gangen lagt opp til kasuspresentasjoner med påfølgende diskusjoner og parallellsesjoner, ledet av TOO-tannlege Karianne Birkeland og Hilde-Marie K. Queseth, fra henholdsvis TkNN og TkRogaland.

Evalueringsrapport, filmer og VR-briller

Nettverkssamlingen går over to dager, og ble innledet ved Geir Haukland, leder for Faggruppen TOO og Hilde Vogt Toven, direktør ved TkØ og leder for Koordineringsgruppen TOO. På årets program presenterte Helsedirektoratet og PwC evalueringen av TOO-prosjektet. Det er første gang TOO-prosjektet er evaluert og PwC viser blant annet til at TOO-tilbudet oppleves som viktig for pasientene og at TOO-tilbudet er resultat av omfattende nybrottsarbeid. Rapporten fra PwC «Evaluering av tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur og overgrep og personer med odontofobi («TOO-tilbudet») finner du her.

På samlingen fikk også deltakerne presentert to prosjekter; «Tenner, skam og angst» og "Virtuell Virkelighet (VR) kan hjelpe mot tannlegeskrekk». Førstnevnte prosjekt lanserte nylig over 40 filmer om tannbehandlingsangst for pasienter og for tannhelsepersonell. Filmene er nå tilgjengelig på www.tooinfo.no. Utviklingsprosjektet, som er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse, er eid og ledet av TkMidt, hvor TkØ er hovedsamarbeidspartner.

Prosjektet om VR briller ved TkMidt er i startfasen, og skal teste og undersøke i hvilken grad VR briller kan behandle personer med tannbehandlingsangst.

Samlingens siste dag var viet i sin helhet til foredraget "Samansette traumelidingar - korleis gje god hjelp?" ved psykologspesialist Peter Sele.

Vi takker for denne gang og gleder oss til å møtes igjen.

Nettverkssamlingen arrangeres av Faggruppen TOO, som har ansvaret for det faglige innholdet for nettverkssamlingen og introduksjonsdagen. Det digitale forberedelseskurset er utarbeidet av arbeidsgruppen Kompetansegruppe TOO ved TkØ, og ble arrangert i samarbeid med Faggruppen TOO.