De reviderte dokumentene er:

Dokumentene er utarbeidet og revidert av en arbeidsgruppe, som består av representanter fra tannhelsetjenesten i Innlandet, Viken og fra TkØ. Leder for arbeidsgruppen er Merete Berg-Berthinussen, seniorrådgiver TkØ.

Gå til «Henvisning»