I programmet var det to presentasjoner knyttet til CORAL-prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og ledes av Universitetet i Oslo (UiO) og TkØ. Den ene presentasjon var ved Hero Ibrahim Hassan, stipendiat knyttet til UiO, TkØ og Innlandet fylkeskommune. Hun snakket om kunnskap og holdninger til tannhelse hos ansatte i hjemmebaserte omsorgstjenester. - Per i dag finnes det lite systematisk kunnskap om den orale helsen, om oral helserelatert livskvalitet og om behov for tannbehandling og forebygging av dårlig oral helse hos eldre befolkningen i Norge. Med dette prosjektet ønsker vi å bidra til igangsetting av tiltak som vil kunne sikre alle eldre likeverdig tilbud samt helhetlige pasientforløp i hjemmetjenesten, sa Hassan.

Professor Ragnhild Hellesø, key-note speaker og prosjektleder i CORAL, påpekte utfordringer i samarbeid mellom tannhelse- og hjemmetjenesten. Hun snakket også om trender i helse- og omsorgstjenester med fokus på digital samhandling mellom tjenestene.

Vi takker for spennende diskusjoner og inspirerende innspill! Følg gjerne geronett.no for mer informasjon om forskning innenfor tannhelse og tannhelsetjenester hos eldre, og informasjon om relaterte arrangementer.

Tekst: Lubomila Korzenieska, forskningskoordinator CORAL