Stillingen er knyttet til et prosjekt som skal sikre tidlig identifisering av vold og seksuelle overgrep, pålitelig klinisk rettsmedisinsk/rettsodontologisk undersøkelse og god oppfølging og helsehjelp til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.

OrChid-prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR).

Se hele stillingsannonsen her.

Søknadsfrist: 14. mai