Kurset er rettet mot tannleger og tannpleiere og innebærer oppfriskning av strålevernkunnskapen fra grunnutdanningen.
Kursholder er fysiker Gerald Torgersen.

I forkant vil deltakerne få tilsendt materiell til gjennomgang før kurset starter. I NTFs etterutdanningssystem gir dette kurset 4 timer. 
TkØ arrangerer kurset gjennom Microsoft Teams. Påmeldingsfrist: 27. mai.

Program og påmeldingsskjema til digitalt kurs i strålevern.

Sees!