Endringene i tilbudet skjer som følge av Helsedirektoratets nye anbefalinger av 19. april.

  • TkØ behandler friske pasienter som har behov for tannbehandling i henhold til Helsedirektoratets prioriterings anbefalinger. 
  • TkØ er beredskapsklinikk for koronasmittede pasienter, se mer informasjon her.  

Alle henvendelser skal gå via telefon og ikke ved direkte oppmøte på tannklinikk

 

Prioriterer pasienter

Det vil ikke være normal drift ved TkØ enda. I en opptrappingsfase prioriteres friske pasienter som trenger akuttbehandling eller behandling relativt raskt. Det gjelder bl.a. pasienter med spesielle odontologiske behov eller pasienter som har underliggende sykdom og som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Pasienter som trenger tannbehandling i narkose vil også bli prioritert. Dette etter anbefaling fra Helsedirektoratet.

Pasienter med behov for å ha med ledsager, kan kun ha med seg en person. Alle pasienter og eventuell ledsager, som skal inn på klinikken, vil sjekkes ut for eventuelle luftveisinfeksjoner. Pasienten vil bli kontaktet dagen før om dette. Hvis du har time på mandag, vil du bli kontaktet på fredag.

Det vil fortsatt være en stund til TkØ åpner for ordinær virksomhet. Alle pasienter med time blir kontaktet direkte. Vårt sentralbord er åpent alle hverdager fra kl. 08.30-11.30 og 12.00-15.00 på telefon 23 69 39 00.

Økt renhold og hånddesinfeksjon

Renholdet ved TkØ er forsterket som følge av koronasituasjonen. Vi ber pasienter som har time hos TkØ om å bruke hånddesinfeksjonen, som er tilgjengelig på venteværelset, samt holde avstand til andre pasienter.