Formålet til CORAL er å utvikle en intervensjon som skal bidra til økt samhandling mellom tannhelsetjenesten og hjemmetjenesten. Ledergruppen i CORAL forbereder nå den første av totalt fire workshops med brukerne i prosjektet, som er eldre personer som mottar hjemmetjeneste, pårørende og helsepersonell i tannhelse- og hjemmetjenesten. På workshopene skal forskere og brukerne møtes for sammen planlegge intervensjonen i henhold til prosjektets formål. På den måten vil CORAL bidra til bedre tann- og munnhelse hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmetjenester.

Prosjektet varer fra 2020 til 2025 og er finansiert av Norges forskningsråd (NFR). Les mer om CORAL-prosjektet.

 

Tekst og bilde: Lubomila Korzeniewska, forskningskoordinator CORAL