Forskningsavdelingene ved de fem kompetansesentrene publiserte til sammen 49 vitenskapelige artikler i 2020, året før var tilsvarende produksjon på 36 publikasjoner. Over halvparten (51,02%) av fjorårets vitenskapelige artikler var med internasjonalt samarbeidspartnere. Det er en kraftig økning fra 2019, hvor tilsvarende tall var 36,11%.

- Dette ser lovende ut. Når grafen går oppover er det selvsagt motiverende. En publikasjon er et resultat av mangeårig forskningsarbeid, sier Ewa Hovden, seniorforsker ved TkØ. Hun viser også til resultater fra praksisnær forskning ikke bare formidles gjennom vitenskapelige publikasjoner.  - Det er imidlertid viktig å påpeke at vi jobber kontinuerlig med å formidle resultater fra forskningsprosjekter på ulike måter, ikke bare gjennom vitenskapelig publikasjoner. For TkØ sin del har vi for eksempel innlegg, artikler og oppsummering om vår forskning blant annet på www.forskning.no, Den norske tannlegeforenings Tidende, Tannstikka i tillegg til andre formidlingskanaler- og flater. På denne måten ønsker vi å synliggjøre vårt arbeid og formidle resultatene ikke bare til forskere, men også til tannhelsetjenesten, helsetjenesten og ikke minst befolkningen, sier Hovden.  

Mer om norsk forskningspublisering i 2020 hos direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT)