TkØ markerte dagen ved å arrangere modul 2 av smittefritt kurset; basale smittevernrutiner.
Her var en av oppgavene å utføre korrekt håndhygiene. 
 
Takk til engasjerte og aktive deltakere!