Nettstedet tannbarnehus.no

tannbarnehus.no er rettet mot sakkyndige tannleger, som jobber på begjæring fra påtalemyndighet i forbindelse med tilrettelagte avhør ved Statens Barnehus.

Nettstedet inneholder e-læringskurs, veiledere, retningslinjer og annen informasjon som kan være nyttig for sakkyndige tannleger i deres virke.

Nettstedet er knyttet til forskningsprosjektet “Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse". 

Forskningsprosjekter

TkØ har i dag flere prosjekter om utsatte barns orale helse.

“Oral health care services for Children victims of violence and sexual abuse"
Målet til prosjektet er at tannhelsetjenesten tidlig kan sikre identifisering av vold og overgrep hos barn tillegg til god behandling og oppfølging av de sårbare barna.
 

Kurs: Meldeplikt til barnevernet

TkØ har utviklet e-læringskurset "Meldeplikt til barnevernet"
Kurset tar ca. 20 minutter å gjennomføre. 

Mai 2022: Kurset er nå under revidering og derfor ikke tilgjengelig. Kurset vil bli relansert høsten 2022. 

Fagstoff: prosedyrer, retningslinjer og rapporter