Nettstedet www.tooinfo.no

På tooinfo.no finner du informasjon om tilrettelagt tannhelsetilbud, ofte forkortet til TOO-tilbud. 

Nettsiden er rettet mot

  • personer som har tannbehandlingsangst
  • tann- og helsepersonell som jobber med eller kommer i kontakt med pasienter som har tannbehandlingsangst
  • tannhelsepersonell som jobber med tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-medarbeidere)

Nettstedet har også et filmarkiv med over 40 filmer om tannbehandlingsangst. Filmene kan være nyttig å bruke for eksempel ved pasientbehandling, kurs- og møtevirksomhet, se pkt. nedenfor  "Filmer om tannbehandlingsangst". 

tooinfo.no er etablert av Tannhelsetjenestens kompetansesentre og driftes av Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst (TkØ).  

Pasienttilbudet TOO

TkØ tilbyr tilrettelagt tannhelsetilbud (TOO-tilbud) for personer som har vært utsatt for tortur, overgrep/vold eller har en sterk grad av tannbehandlingsangst (odontofobi). TOO-tilbudet er primært angstbehandling. Målet er å mestre tannbehandlingssituasjonen. Mer om TOO-tilbudet hos TkØ. 

TOO er et offentlig tilbud, som finnes ved tannhelsetjenestens kompetansesentre og Den offentlige tannhelsetjenesten i fylkeskommunene.
På tooinfo.no finner du informasjon om behandlingsforløpet og hvor tilbudet finnes i Norge.

Filmer om tannbehandlingsangst

På tooinfo.no finner du over 40 filmer om tannbehandlingsangst rettet mot både pasienter og mot tannhelsepersonell. 

Filmene er utviklet av prosjektet "Tenner, skam og angst", som er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykisk helse. 

Filmene er tilgjengelig på tooinfo.no. 

Mer om utviklingsprosjektet "Tenner, skam og angst"

Oversikt over alle filmene (pasient- og tannhelsepersonell).