Kurs: Smittefritt på tannklinikk

TkØ tilbyr gruppekurs om smittevern for hele tannhelseteamet.

Kurset er delt opp i fire moduler med temaene

  • smittespredning
     
  • basale smittevernrutiner
     
  • dekontaminering
     
  • forberedelse til kirurgi. Aseptikk.

Mer informajson om kurset "Smittefritt på tannklinikk". 

 

Veiledere

 

Relevante institusjoner

Folkehelseinstituttet (FHI)
Folkehelseinstituttet er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. 

Helsedirektoratet
Et fagdirektorat og myndighetsorgan som skal bidra til å gjennomføre nasjonal helse- og sosialpolitikk. Direktoratet skal også gi råd til sentrale myndigheter, kommuner, helseforetak og frivillige organisasjoner.  

Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering (NKD), Oslo universitetssykehus.
NKD kommer med anbefalinger og råd for dekontaminering, som er en viktig del av det basale smittevernet. 

Fagside Covid-19

TkØ har er egen fagside om covid-19.