TkØ er en av tre klinikker i Viken som har akuttbehandling av mistenkt, sannsynlig eller påvist tilfelle av covid-19.
De to andre klinikkene er Tune tannklinikk i Sarpsborg og Hønefoss tannklinikk på Hønefoss. Både private og offentlige tannklinikker kan henvise hit.

Mer informasjon om TkØs akuttbehandling.