Digital opplæringspakke for Tverrfaglig behandlerteam TOO - modul 3

Digital opplæringspakke for Tverrfaglig behandlerteam TOO - dag 3
Påmelding via tooinfo.no.https://www.tooinfo.no/nasjonalt-digital-opplaeringspakke-for-behandlere-i-tverrfaglige-behandlerteam-2022.6534292-566950.html

Arrangør: meretebe@viken.no
: Microsoft Teams
Tid: tirsdag 6. september 08:30
Digital opplæringspakke for Tverrfaglig b...