Opplæringspakke for tverrfaglig behandlerteam TOO- del 3

Digital opplæringspakke for nye tverrfaglig behandlerteam TOO - del 3.
Opplæringspakken går over tre halve dager.

Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på tooinfo.no

Arrangør: TOO kompetanse
: Microsoft Teams
Tid: tirsdag 22. november 12:00