Opplæringspakke for tverrfaglig behandlerteam TOO-del 2

Digital opplæringspakke for nye tverrfaglig behandlerteam TOO - del 2.
Opplæringspakken går over tre halve dager.

Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på tooinfo.no

Arrangør: TOO kompetanse
: Microsoft Teams
Tid: onsdag 16. november 12:00