Opplæringspakke for tverrfaglig behandlerteam TOO-del 1

Digital opplæringspakke for nye tverrfaglig behandlerteam TOO - del 1.
Opplæringspakken går over tre halve dager.

Påmeldingsskjema vil bli lagt ut på tooinfo.no

Arrangør: TOO KOMPETANSE
: Microsoft Teams
Tid: tirsdag 8. november 12:00