Digital nettverkssamling tverrfaglig behandlerteam TOO

Kort digital nettverkssamling for tverrfaglig behandlerteam, region TkØ.
Påmeldingsskjema kommer på tooinfo.no

Arrangør: TOO kompetanse
: Microsoft Teams
Tid: mandag 31. oktober 10:00